FANDOM


Bearnoth Coat of Arms
Tirit Krallığı’nda Chados Dükalığı’nın parçası olan küçük bir soylu ailedir. Sembolü alageyiktir ve flaması yeşil ve beyaz renklerden

oluşmaktadır.

Bearnoth’un, krallığın güney bölgesinde toprakları bulunmaktadır. Ailenin temel gelir kaynağı gıda üretimidir. Sahip oldukları topraklarda çok sayıda çiftlikleri, otlakları ve av alanları vardır. Bu topraklarda yaşayan köylüler de çoğunlukla tarım, hayvancılık ve avcılıkla uğraşırlar. Avcılık, aile için geçim kaynağı olmanın ötesinde simgesel bir anlam da taşımaktadır ve Bearnoth soylularının çoğu iyi avcılar olmaları ile bilinir. Ailenin hizmetinde az sayıda şövalye ve zırhlı asker bulunur, savaş zamanı köylüleri milis kuvvetleri olarak silahlandırırlar ve avcıları okçu birliklerinde kullanırlar.

Aile, Tirit’teki diğer tüm soylu ailelere göre köylüler ile en yakın iletişimi olan ailedir. Bearnoth soyluları arasında, yaşlı köy bilgeleri ve onlara uzun süre hizmet etmiş köylü çavuşlar ile dostluk kuran kişiler bile vardır. Yine de soylular, köylülere göre üstün olduklarının farkındalığı ve onları her daim yönlendirmek gerektiği düşüncesi ile hareket ederler.

Yeşil Pençe’de Bearnoth Ailesi Edit

Bearnoth ailesinin Yeşil Pençe Kalesi’nde temel görevi, kale çevresindeki gıda üretiminin düzenlenmesidir. Kale yakınındaki çiftliklerin işletilmesi ve korunması, tarlaların bakımı, hayvan yetiştiriciliği ve avlanma faaliyetleri, ailenin sorumluluğundadır. Kaleye gelen Bearnoth soyluları, kısa süre içinde aile tebaasından çok sayıda köylüyü de bölgeye getirmiş ve yerleştirmiştir. Köylüler, orklar tarafından yıkılan çiftlikleri yeniden kurmuş, tarlaları ekmiş ve avcılığa başlamıştır. Hali hazırda kale çevresindeki dört çiftlikte Bearnoth ailesi altında hizmet veren köylüler yaşamaktadır.

Aile’de Rütbeler ve Görevler Edit

Soylular: Ailenin yönetici sınıfıdır. Soyluların bir kısmı şövalyelik düsturunu takip eder, diğerleri ve çoğunluğu tarım işlerini yönetmek üzere eğitilir. Soylu erkeklerin neredeyse hepsi avlanmayı öğrenir. Soylular, Tirit yasaları gereği halkın diğer tüm kesimlerinden daha üstündür ve tebaalarını diledikleri gibi yönetme hakları vardır.

Şövalyeler: Bearnoth Ailesi’nde diğer soylu ailelere göre az sayıda da olsa şövalyeler vardır. Aile hizmetindeki şövalyelerin çoğu soylulardan oluşur, az sayıda şövalye ise savaşta kendini kanıtlamış ve aileye sadakat yemini etmiş tebaa üyesi savaşçılardır. Bir kez şövalyelik yemini ettikten sonra hepsi, geldikleri sınıfa bakılmaksızın eşit derecede saygı görür. Genç şövalye adayları, ustaların gözetiminde sıkı bir savaş eğitiminden geçer ve günü geldiğinde törenle kılıçları onlara teslim edilir. Bu andan itibaren Bearnoth ailesi üyelerini ve topraklarını korumak için var güçleriyle hizmet etmeleri beklenir.

Tebaa: Ailenin hizmetindeki köylüler, avcılar ve savaşçılardır. Yaptıkları işlere göre birkaç gruba ayrılır;

-        Avcılar: Ailenin kontrolündeki av alanlarında avlanan kişilerdir. Avcılar çoğunlukla aynı zamanda iyi okçulardır ve savaşta da okçu birliklerinde görevlendirildiklerinden değerlidirler.

-        Çiftçiler: Bearnoth ailesine ait tarlaları ekip biçen ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan köylülerdir. Çiftçilerin çoğunun elinden birçok iş gelir ve becerikli kişilerdir.

-        Milisler: Ailenin hizmetinde, sürekli silah altında tutulan az sayıda savaşçıdır. Çiftlikleri haydutlardan korumak ve aile topraklarını devriye gezmekle uğraşırlar.

Aile Üyesi Oyuncu Karakterler Edit

Ezgi Ulusoğlu (Yeşil Pençe’de Aile Lideri Soylu)

Burak Ertürk (Yeşil Pençe'de Aile Üyesi Soylu)

Alkım Öztürk (Yeşil Pençe’de Tebaa’nın Lideri)

Umut Çavuşgil (Çoban)

Emre Çobanoğlu (Avcı)

Atakan Erbak (Avcı)

Ali Sarıkaya (Avcı)

Lale Wilson (Avcı)

Olcay Kaya (Kahya)

Raif Murat Baykurt (Milis)

Zeynep Babagray (Köylü)

Önemli NPC’ler Edit

Çiftlikler

Lord Domran: Kalede yaşayan ve bir Bearnoth soylusu olan çok yaşlı ve kör bir adam. Lord Domran, kaledeki aile üyesi soylulara tavsiyeler vermesi ve onlara yön göstermesi için gönderilmiş olsa da yaşlı adam günün büyük kısmını uyuklamakla geçirmektedir. Hafızası da pek yerinde değildir. Yine de kendinde olduğu nadir zamanlarda soyluların ona akıl danıştığı konularda elinden geldiğince bilgece öğütler vermeye çalışır.

Sir Maragon: Orta yaşlı bir şövalye. Sir Maragon, tıknaz vücudu ve iri yapısı ile çok hızlı hareket edebilen biri değildir. Bu görünüşe aldanan pek çok kişi onun iyi bir dövüşçü olmadığını düşünmüş ve feci şekilde yanılmıştır. Sir Maragon, pek çok çatışmada kendini kanıtlamış bir kılıç ustasıdır ve Yeşil Pençe kalesinde aileye hizmet eden tek şövalyedir.

Başkahya Gomres: Ailenin hizmetkarlarının başı olan yaşlı bir adam. Gomres, babasından devraldığı kahyalık görevini yıllardır devam ettirmektedir ve aile üyesi soyluların en güvendiği kişilerden biridir. Ufak tefek, kel bir adamdır fakat etrafa çeki düzen vermekte ve diğer hizmetçileri yönlendirmede oldukça iyidir. Gomres ayrıca resmi toplantılarda da soylulara hizmet ederek onları takdim etmekle ve resmi evrakları teslim alıp teslim etmekle görevlidir.

Seyis Sedalla: Soyluların atlarının bakımından sorumlu genç ve atik bir kadın. Sedalla işinde iyidir, atlarla çocukları gibi ilgilenir ve onların en ufak derdini bile anlayabilir. Ancak genç kadının çenesinin düşük olması, çok sefer ağzından dedikodu kaçırmasına ve Gomres tarafından azarlanmasına neden olmuştur.

Usta Avcı Naren: Avcıların lideri olan orta yaşlı bir kadın. Naren pek konuşkan olmayan, sert mizaçlı bir kadındır. Avcılıktaki ve ok kullanmada hünerlidir. Çok kez, başka avcıların gitmeye cesaret edemediği tehlikeli av bölgelerine girip hem avını hem de birkaç haydudu haklayıp dönmüştür.

Avcı Edvin: Avcı olarak hizmet eden genç bir adam. Edvin’in pek kafası çalıştığı söylenemez, birçok defa parasını zar oyunlarında kaybetmiş ve alay konusu olmuştur. Ancak iş avcılığa geldiğinde ailenin en becerikli adamlarından biridir.

Çiftçi Tonun: Büyük bir çiftliği yöneten orta yaşlı bir adam. Tonun, iri yapılı, uzun sakallı ve güçlü kuvvetli bir adamdır. Babası gibi o da hayatı boyunca Bearnoth ailesine hizmet ederek çiftçi olarak çalışmıştır. Tarla işlerinden ve hayvan bakımından iyi anlar. Ailenin kale çevresindeki en güvendiği köylülerden biridir.

Çiftçi Mealla: Çiftliklerden bir diğerini yöneten genç bir kadın. Mealla küçük yaşta kaybettiği anne babası nedeniyle kardeşlerine ve ailelerine teslim edilen çiftliğe tek başına bakmak gibi zor bir görevi üstlenmiş ve bunu başarmıştır. Şimdi de Yeşil Pençe çevresindeki bir çiftlikte kardeşleriyle birlikte çalışmaktadır.

Oduncu Taharin: Oldukça yaşlı ancak becerikli bir oduncu. Taharin 70’lerinin sonundadır, ormanları ve koruluk arazileri iyi bilir. Artık hızlı hareket edemez ancak eli halen kuvvetlidir ve kulakları da iyi duyar.

Milis Yugrin: Genç ve gözüpek bir genç adam. Yugrin milisler içinde aileye en sadık kişilerden biridir, deneyimsiz ve genç olmasına rağmen kendini kanıtlama ve soyluların gözüne girme konusunda oldukça heveslidir.

Yeni Oyunculara Tavsiyeler Edit

Yeni oyuncular, ailenin hangi grubuna katılacaklarına göre kariyer seçmelidir. Şu an soylu oyuncu alımı yoktur. Ailenin avcı grubuna katılmak isteyenler için en bariz seçenek “hunter”dır. Çiftçi grubuna katılmak isteyen oyuncuların “farmer, peasant, tradesman, charcoal burner, woodsman” gibi kariyerler seçmeleri iyi olacaktır. Aileye şövalye çırağı olarak katılmak isteyen oyuncular “squire, soldier” gibi kariyerler seçmelidir. Ancak bu oyuncular önce kendilerini milis kuvvetinde kanıtlamalıdır. Milislere katılmak isteyen oyuncuların “man at arms, militaman” gibi kariyerler seçmeleri uygun olacaktır. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.