Köz Wikia
Advertisement

Sınır Krallıkları'ndan Modein Krallığı'nın kuzeyinde geçen bir hikaye. 252 yılında, Batı Süvarileri yok edildikten birkaç yıl sonra geçiyor. Bir Eas cleric'i, bir Kalgarlı barbar, bir cüce savaşçı ve bir insan rogue'un maceraları...

GM: Batuhan, Oyuncular: Bulut, Gamze, Murat Rauf, Ali Burak. İlk oturum; 11.04.2019'da oynandı.

Modein Kuzey.png

Oyun Özetleri[]

1. Oturum

Oyun, Modein Krallığı'nın kuzeyinde, adını bölgedeki büyük Kandamar Dağları'ndan alan, Kandamar Dükalığı bölgesinde geçmektedir. Genç Düşes Valenna, Sisgören Kasabası'ndan topraklarını kontrol etmeye çalışmaktadır. Çevre kasabalar Kalgar akınları tehdidiyle yüzleşirken, güneydeki köyler Batı Süvarileri'nden ayrılmış ve artık herhangi bir yere bağlılıkları olmayan paralı askerlerin yağmalarına maruz kalmaktadır. Mızraktepe Kalesi, böyle bir paralı asker grubunun, Beyaz Kalkan Kardeşliği'nin elindedir. Bu haberlerin yanında, Kandamar Dağları'nın doğu ucundaki köylerde, yaşayan ölülerin görüldüğü söylentileri dolanır. Haberlerin halkta endişeye neden olmasının ardından, bir Eas cleric'i ufak bir grupla birlikte olayları araştırması için gönderilir.

Cleric ve beraberindekiler dağların yakınlarındaki bir köye giderler. Köy, gece vakti saldırıya uğrar ve oyuncular yaşayan ölü savaşçıları yok eder.

2. Oturum

Kahramanların dağların eteklerindeki harabelere gider ve burada bir ritüeli durdurup zindandaki yaşayan ölü savaşçıları yok ederler. Günün sonunda bölgede daha da fazla yaşayan ölü olduğunu öğrenirler ve aradıkları cevapların Kara Boynuz Ormanı'nda olabileceğini düşünürler. Öğrendiklerine göre, birkaç yıl öncesine kadar Kandamar Dağları'nda yaşayan ve Batı Süvarileri tarafından öldürülen ejderha Karrkhun'un konağı artık boş değildir. Ayrıca harabelerin Kolcu Çatışmaları döneminden kalan bir gözcü kulesi olduğunu keşfederler.

3. Oturum

Grup Kara Boynuz Ormanı'na girer. Bir yaşayan ölü ordusunun ormanın doğusunda toplanmakta olduğunu öğrenirler. Ormanda elf devriyelerden aldıkları bilgi, ejder konağının yeni efendisinin, elflerin Ölü Yılan olarak andığı bir mahluk olduğudur.

4. Oturum

Kahramanlar orman civarında toplanan yaşayan ölü ordusu tehdidine karşı bölgedeki köylerini boşaltan köylülerle beraber Mızraktepe Kalesi'ne giderler. Kale paralı askerlerin elindedir. Kalenin lordu grubu oldukça iyi karşılar, bir Eas cleric'i ve bir Yakut Pegasus lonca üyesi ile tanışmaktan memnun olur. Kalede paralı askerlere destek olan bir büyücüden Ölü Yılan'ın bir elf vampir lordu olduğunu öğrenirler. Gece vakti, kaleye saldıran bir ejderhanın kükremesi ile uyanırlar.

5. Oturum

Ölüler ordusu, bir ejderhanın da desteğini alarak kaleye saldırıya geçmiştir. Oyuncular kalenin savunmasına yardım eder, ejder ile savaşırlar ve onun çekilmesini sağlarlar. Cleric ve cüce savaşçı kendilerini feda ederek düşman ordusunun başındaki vampir general ile dövüşürler ve diğerleri ile kaleye sığınan köylülerin kaçması için zaman kazandırırlar.

6. Oturum

Kalenin düşmesinin ardından oyuncular, kaçan köylüler ve paralı askerlerle beraber yol alırlar, kaçan insanlar Kuzey Yolu'na yakın bir bölgede kamp kurarlar. Bu sırada dükalığın farklı bir kalesinde görevde olan bir Eas Paladin'i halka yardım etmesi için bölgeye yollanır. Elfler de ölüler tarafından ormanlarından sürülmüştür, insanlarla görüşmek isteyen iki elf wyvern'larıyla bölgeye gelir.

Görüşmede elfler, Ölü Yılan olarak anılan kudretli vampir lordunun bir şekilde, öldürülen ejder Karrkhun'a ait yeraltı konağını ele geçirdiğini aktarır. Ölü Yılan, bu konağın büyüsünü kullanarak Kolcu Çatışmaları döneminde savaşmış kişilerin iskeletlerini kaldırarak yaşayan ölüler ordusuna katmaktadır. Vampir lordu ayrıca, genç bir ejder olan Murdonnkar'a da konağın hazinesinden pay vermiştir. Böylece ejder ona destek olarak ölüler ordusu ile birlikte Mızraktepe Kalesi'ne saldırmıştır. Ancak bu, Batı'nın Anlaşması'nın açıkça ihlal edilmesidir. Elfler, yaşlı ejderlerin bu durumdan hoşnut olmayacağını belirtir. Oyuncular bu dehşete bir son vermek için bir şekilde konağa gidilip Ölü Yılan'ın yok edilmesi gerektiğini aktarır. Elfler, konağa giden yolun gizli olduğunu, ancak "Demizgöz" olarak anılan bir ejdergöz unsurunun önceden Karrkhun'a hizmet ettiğini ve yolu biliyor olabileceğini söyler. Demirgöz'ün Sisgören'de bulunduğunu anlatırlar.

Görüşme sonunda paladin, rogue, barbar ve bir elf büyücü kamptan ayrılıp Sisgören'e doğru yola çıkar. Amaçları, ejderin konağına giden geçitleri öğrenmek üzere, "Demizgöz"ün izini sürmektir. Bunun bir kişi, grup ya da yer olup olmadığına dair bilgileri yoktur...

7. Oturum

Sisgören'de oyuncular şehirdeki ejdergöz unsuru hakkında yaptıkları araştırmada şehrin soylu ailelerinden birinin, eski dönemlerde ejderlere tapan Demirgöz kavminin soyundan geldiğini öğrenirler. Ailenin eski lordu, Karrkhun'un ölümü sonrası intihar etmiştir, yeni genç lord ise ejdergözlerle bağlantısını kesmek ister. Oyunculara, ailesinin geçmişinden bahseder ve babasına ait bir broşu verir. Anlattığına göre babası zaman zaman, bu sembol ile Yılan Tepeleri bölgesinde, Kolcu Çatışmaları döneminden kalma bir gözcü kulesine gitmekte ve oradan açılan gizli bir tünelle ejderin huzuruna çıkmaktadır. Artık oyuncuların elinde, Ölü Yılan'ın konağına girmek için bir yol ve bir araç vardır.

Advertisement