FANDOM


ÖN ÇALIŞMA! Lider oyuncu ile üzerinden gidilecektir.

201 yılında gerçekleşen (yaklaşık 100 kadar önce) tüm Yelbüken 'de görülen Büyücü Ayaklanmaları olayından sonra Tirit Krallığı'nda oluşturulan yapıdır. Hemen hemen tüm üyeleri aynı zamanda Aydınlanmışlar Loncası üyesidir.

Üyeleri büyü kullanıcıları kadar, katiplerden ve ariflerden oluşur. 

Kurumun ilk görevi, bulundukları bölgede kayıt dışı büyücü bulunmadığından emin olmaktır. Bulunan büyücülerin eğitilmesi kontrol edilip, gerekli eğitimi alması bu kurumun görevidir. Ayrıca gerektiği durumlardan büyücülerin avlanması geren üyelerin sorumluluğudur.

Pratik olarak savaşlarda bulundukları bölge soylularına hizmet etmekle hükümlüdürler. Bu gelenek gereği, bölgenin tarihini ve özellikle haritasal coğrafi özelliklerini kayıt altında tutmak ile görevlidirler. Etraflarında bulunan büyülü eşyaların takibi gene diğer önemli görevleri arasında yer alır.

Köz kontrolü

Beraber ikili dolaşma

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.